Julkaisut | Publications

Julkaisujani. | Some of my publications.
Julkaisujani. | Some of my publications.

Väitöskirja (Doctoral dissertation)

Taavetti, Riikka (2018) Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Publications of the Faculty of Social Sciences 87. Helsinki: University of Helsinki. (Lue suomenkielinen tiivistelmä | Read the summary and the introductory and summarising section.)

Alkuperäisartikkelit tieteellisissä aikakausilehdissä (Journal articles, refereed)

Kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioitu (Chapters in research books, refereed)

 • Taavetti, Riikka (2022) “‘A Dark Foreign Man’: Constructing Invisible Whiteness in Finnish Sexual Autobiographies from the 1990s.” In Josephine Hoegaerts & Tuire Liimatainen & Laura Hekanaho & Elizabeth Peterson (eds.) Finnishness, Whiteness and Coloniality. Helsinki: Helsinki University Press, 129–52.
 • Taavetti, Riikka (2022) ”’Se ei riipu hallintomallista’? Neuvosto-Viro suomalaisessa populaarikulttuurissa 1980-luvulta 2020-luvulle” [Soviet Estonia in Finnish popular culture, from the 1980s to the 2020s]. Teoksessa Anna Helle ja Pia Koivunen (toim.) Neuvostoliitto muistoissa ja mielikuvissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 249-267.
 • Kivilaakso, Katri & Pesonen, Pete & Taavetti, Riikka (2022) “Muistitiedon keruut, kerääjät ja osallisuus.” [The gatherers of oral history, collections, and participation] Teoksessa Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (toim.) Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 88-114.
 • Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (2022) “Muistitietotutkimus: Paikantumisia, eettisiä kysymyksiä ja uusia suuntia”. [Oral history and cultural memory studies: Positions, ethical questions and new directions]. Teoksessa Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (toim.) Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 10-43.
 • Juvonen, Tuula & Taavetti, Riikka (2022) “Queernäkökulmia muistitietotutkimukseen”. [Queer perspectives on oral history] Teoksessa Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (toim.) Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 392-412.
 • Taavetti, Riikka & Heimo, Anne (2022) “Muistitietotutkimus ja digitaaliset ihmistieteet.” [Oral history and digital humanities] Teoksessa Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (toim.) Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 243-269.
 • Taavetti, Riikka (2022) “Queering Victimhood: Soviet Legacies and Queer Pasts in and around Jaanus Samma’s ‘NSFW. A Chairman’s Tale'” In Kirsti Salmi-Niklander, Sofia Laine, Päivi Salmesvuori, Ulla Savolainen and Riikka Taavetti (eds.) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Amsterdam: Amsterdam University Press, 79-98.
 • Salmi-Niklander, Kirsti & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi (2022) “Approaching Localized Politics of European Memories.” In Kirsti Salmi-Niklander, Sofia Laine, Päivi Salmesvuori, Ulla Savolainen and Riikka Taavetti (eds.) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Amsterdam: Amsterdam University Press, 9-23.
 • Taavetti, Riikka (2021) “Suomalaisuus ja seksi: FINSEX-tutkimusten käsitteelliset rajat 1971-1999.” [Finnishness and Sex: The Conceptual Limits in FINSEX Studies, 1971-1999.] Teoksessa Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (toim.) Työväki ja seksi. Väki Voimakas 34. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 319-351. (Koko teos saatavilla verkossa.)
 • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Hästbacka, Noora & Lehtonen, Jukka & Palojärvi, Inka (2020) “Sateenkaareva nuoruus ja merkitykselliset ihmissuhteet” [Rainbow youth and meaningful relationships]. Teoksessa Annukka Lahti, Kia Aarnio, Anna Moring & Jenni Kerppola (toim.) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus, 31-46.
 • Taavetti, Riikka (2018) “Queer-historian avoimet menneisyydet” [Open Pasts in Queer History]. Teoksessa Elina Hakoniemi, Ilkka Kärrylä, Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.) Menneet tulevaisuudet: Ajankohta, poliittisen historian vuosikirja 2018. Helsinki: Helsingin yliopisto, 95–125. (Ajankohta 2018_Taavetti.pdf)
 • Taavetti, Riikka & Lehtonen, Jukka (2018) “Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa.” [Methodological and Ethical Questions in Participatory and Ethnographic Research with Raibow Youth] Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino, 274-290.
 • Lehtonen, Jukka & Taavetti, Riikka (2018) Ambivalent Positions and Challenging Contexts in Researching “Rainbow Youth” in Finland. In Tamara Shefer, Jeff Hearn, Kopano Ratele & Floretta Boonzaier (eds.) Engaging Youth in Activism, Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race. ‎New York and London: Routledge, 75-90. (See read online only version of the book.)
 • Taavetti, Riikka (2017) “The little things that matter: Research experiences of challenging heteronormativity in Finnish schools.” In Touko Vaahtera, Anna-Maija Niemi, Sirpa Lappalainen & Dennis Beach (eds.) Troubling educational cultures in the Nordic countries. London: The Tuffnell Press, 160-179.
 • Taavetti, Riikka (2016) “Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä.” Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä – Nuorten elinolot 2016 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 135-147. (pdf)
 • Taavetti, Riikka (2014) ”’Seksi oli rakkauden hinta’ Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.” [”Sex was the price of love” Sexuality in yesterday’s youth.] Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim.): Nuoruuden sukupolvet. Omaelämäkerrallinen katse suomalaiseen nuoruuteen. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, 88–109.

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä (Unrefereed journal articles)

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset kokoomateoksissa (Unrefereed chapters in research books)

 • Elina Hakoniemi, Ilkka Kärrylä, Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (2018) “Ajankohta 2018 katsoo kohti mennyttä tulevaisuutta” [Political History Yearbook 2018 Looks Towards Past Futures]. Teoksessa Elina Hakoniemi, Ilkka Kärrylä, Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.)Menneet tulevaisuudet: Ajankohta, poliittisen historian vuosikirja 2018. Helsinki: Helsingin yliopisto, 7-12.

Kustannetut tieteelliset erillisteokset (Books)

 • Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. [”It’d Be Cool to Not Define Oneself…” Queer and Ordinary Rainbow Youth] Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)
 • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Heikkinen, Lotte (2015) Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tiivistelmä / Sammandrag / Summary. [Wellbeing of LGBTIQ Youth research project. Summary of results.] Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto  /Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 158. Seta-julkaisuja 26. Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)

Toimitetut teokset (Edited volumes)

Pro gradu -tutkielmat (Master’s Thesis)

Muut julkaisut, mm. (Other publications)