Julkaisut | Publications

Julkaisujani. | Some of my publications.
Julkaisujani. | Some of my publications.

Alkuperäisartikkelit tieteellisissä aikakausilehdissä (Journal articles, refereed)

Kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioitu (Chapters in research books, refereed)

  • Taavetti, Riikka (2017) “The little things that matter: Research experiences of challenging heteronormativity in Finnish schools.” In Touko Vaahtera, Anna-Maija Niemi, Sirpa Lappalainen & Dennis Beach (eds.) Troubling educational cultures in the Nordic countries. London: The Tuffnell Press, 160-179.
  • Taavetti, Riikka (2016) “Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä.” Teoksessa Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä – Nuorten elinolot 2016 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 135-147. (pdf)
  • Taavetti, Riikka (2014) ”’Seksi oli rakkauden hinta’ Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.” [”Sex was the price of love” Sexuality in yesterday’s youth.] Teoksessa Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.): Nuoruuden sukupolvet. Omaelämäkerrallinen katse suomalaiseen nuoruuteen. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, 88–109.

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä (Unrefereed journal articles)

  • Salmi-Niklander, Kirsti & Laine, Sofia & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (2017) Vaikeat muistot – menneisyyden ja nykyhetken vuoropuhelua. [Difficult Memories – Dialogues between the Past and the Present.] Elore 24(1).
  • Taavetti, Riikka (2015) “Sukupolvittunut sateenkaaripolitiikka.” [Generational Rainbow Politics.] Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 33: 2, 62–65.
  • Taavetti, Riikka (2015) “Ensimmäinen lesbo kaapista ulos!” [First Lesbian Out of the Closet!] Arvio teoksesta / book review  Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Sukupuolentutkimus 28:3, 65–67.
  • Taavetti, Riikka (2014) “Kuka säilyttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen menneisyyden?” [Who Saves the Past of Sexual and Gender Minorities?] Puheenvuoro. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 27:1, 66–68.
  • Taavetti, Riikka (2013) “On tutkittava aiheita, joita poliitikot hylkivät. Hilary Pilkingtonin haastattelu.” [One Must Study the Subjects that Politicians Despise. Interview of Hilary Pilkington.]  Nuorisotutkimus 31:2, 66–72.

Kustannetut tieteelliset erillisteokset (Books)

  • Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. [”It’d Be Cool to Not Define Oneself…” Queer and Ordinary Rainbow Youth] Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)
  • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Heikkinen, Lotte (2015) Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tiivistelmä / Sammandrag / Summary. [Wellbeing of LGBTIQ Youth research project. Summary of results.] Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto  /Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 158. Seta-julkaisuja 26. Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)

Pro gradu -tutkielmat (Master’s Thesis)

Muut julkaisut, mm. (Other publications)