Julkaisut | Publications

Julkaisujani. | Some of my publications.
Julkaisujani. | Some of my publications.

Väitöskirja (Doctoral dissertation)

Taavetti, Riikka (2018) Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Publications of the Faculty of Social Sciences 87. Helsinki: University of Helsinki. (Lue suomenkielinen tiivistelmä | Read the summary and the introductory and summarising section.)

Alkuperäisartikkelit tieteellisissä aikakausilehdissä (Journal articles, refereed)

Kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioitu (Chapters in research books, refereed)

 • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Hästbacka, Noora & Lehtonen, Jukka & Palojärvi, Inka (2020) “Sateenkaareva nuoruus ja merkitykselliset ihmissuhteet” [Rainbow youth and meaningful relationships]. Teoksessa Annukka Lahti, Kia Aarnio, Anna Moring & Jenni Kerppola (toim.) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus, 31-46.
 • Taavetti, Riikka (2018) “Queer-historian avoimet menneisyydet” [Open Pasts in Queer History]. Teoksessa Elina Hakoniemi, Ilkka Kärrylä, Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.) Menneet tulevaisuudet: Ajankohta, poliittisen historian vuosikirja 2018. Helsinki: Helsingin yliopisto, 95–125. (Ajankohta 2018_Taavetti.pdf)
 • Taavetti, Riikka & Lehtonen, Jukka (2018) “Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa.” [Methodological and Ethical Questions in Participatory and Ethnographic Research with Raibow Youth] Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino, 274-290.
 • Lehtonen, Jukka & Taavetti, Riikka (2018) Ambivalent Positions and Challenging Contexts in Researching “Rainbow Youth” in Finland. In Tamara Shefer, Jeff Hearn, Kopano Ratele & Floretta Boonzaier (eds.) Engaging Youth in Activism, Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race. ‎New York and London: Routledge, 75-90. (See read online only version of the book.)
 • Taavetti, Riikka (2017) “The little things that matter: Research experiences of challenging heteronormativity in Finnish schools.” In Touko Vaahtera, Anna-Maija Niemi, Sirpa Lappalainen & Dennis Beach (eds.) Troubling educational cultures in the Nordic countries. London: The Tuffnell Press, 160-179.
 • Taavetti, Riikka (2016) “Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä.” Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä – Nuorten elinolot 2016 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 135-147. (pdf)
 • Taavetti, Riikka (2014) ”’Seksi oli rakkauden hinta’ Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.” [”Sex was the price of love” Sexuality in yesterday’s youth.] Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim.): Nuoruuden sukupolvet. Omaelämäkerrallinen katse suomalaiseen nuoruuteen. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, 88–109.

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä (Unrefereed journal articles)

 • Taavetti, Riikka (2021) ”Järkevin jalkinein henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen queer-historiaan”. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 14 (1-2), 146-148.
 • Frisk, Matleena & Taavetti, Riikka (2020) “FINSEX-tutkimusten sokea piste: Ohitetun väkivallan yhteiskunnalliset seuraukset” Sukupuolentutkimus 33(4), 39-44.
 • Aldrin Salskov, Salla, Rossi, Leena-Maija & Taavetti, Riikka (2019) “Paikantumisia queer-tutkimuksen käsitteisiin ja historiaan.” [Situating in the History and Concepts of Queer Studies.] SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran lehti, 13(1-2), 1-4.
 • Taavetti, Riikka (2019) “From Present Trans and Intersex(ed) Politics to Past Embodied Experiences.” SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran lehti, 13(1-2), 97-99. https://doi.org/10.23980/sqs.89136
 • Taavetti, Riikka (2019) “Gorba kävi täällä.” Näyttelyarvio. [Gorba Was Here. Exhibition Review.] Idäntutkimus 26(4): 120-122.
 • Taavetti, Riikka (2019) “Jaettu ilo: yhteisopettajuus prekaarissa yliopistossa feministisen pedagogiikan näkökulmasta“. [A Shared Joy: Cooperative Teaching in Precarious University – Feminist Perspective] Yliopistopedagogiikka.
 • Taavetti, Riikka (2018) “Sukupolven käsite ja sateenkaarevan nuoruuden muistaminen.” [Concept of Generation and Remembering Queer Youth.] Elore 25 (2): 88-99.
 • Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (2018) “Rajoista ja niiden ylittämisestä: Lapsuus ja nuoruus muistelussa.” [Border Crossings: Remembered Childhood and Youth.] Teemanumeron saate. Elore 25 (2): 3-8.
 • Taavetti, Riikka (2018) “Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Lectio Preacursoria 5.10.2018Ennen ja nyt – Historian tietosanomat.
 • Salmi-Niklander, Kirsti & Laine, Sofia & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (2017) Vaikeat muistot – menneisyyden ja nykyhetken vuoropuhelua. [Difficult Memories – Dialogues between the Past and the Present.] Elore 24(1).
 • Taavetti, Riikka (2015) “Sukupolvittunut sateenkaaripolitiikka.” [Generational Rainbow Politics.] Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 33: 2, 62–65.
 • Taavetti, Riikka (2015) “Ensimmäinen lesbo kaapista ulos!” [First Lesbian Out of the Closet!] Arvio teoksesta / book review  Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Sukupuolentutkimus 28:3, 65–67.
 • Taavetti, Riikka (2014) “Kuka säilyttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen menneisyyden?” [Who Saves the Past of Sexual and Gender Minorities?] Puheenvuoro. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 27:1, 66–68.
 • Taavetti, Riikka (2013) “On tutkittava aiheita, joita poliitikot hylkivät. Hilary Pilkingtonin haastattelu.” [One Must Study the Subjects that Politicians Despise. Interview of Hilary Pilkington.]  Nuorisotutkimus 31:2, 66–72.

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset kokoomateoksissa (Unrefereed chapters in research books)

 • Elina Hakoniemi, Ilkka Kärrylä, Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (2018) “Ajankohta 2018 katsoo kohti mennyttä tulevaisuutta” [Political History Yearbook 2018 Looks Towards Past Futures]. Teoksessa Elina Hakoniemi, Ilkka Kärrylä, Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.)Menneet tulevaisuudet: Ajankohta, poliittisen historian vuosikirja 2018. Helsinki: Helsingin yliopisto, 7-12.

Kustannetut tieteelliset erillisteokset (Books)

 • Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. [”It’d Be Cool to Not Define Oneself…” Queer and Ordinary Rainbow Youth] Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)
 • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Heikkinen, Lotte (2015) Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tiivistelmä / Sammandrag / Summary. [Wellbeing of LGBTIQ Youth research project. Summary of results.] Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto  /Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 158. Seta-julkaisuja 26. Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)

Toimitetut teokset (Edited volumes)

Pro gradu -tutkielmat (Master’s Thesis)

Muut julkaisut, mm. (Other publications)