Julkaisut | Publications

Julkaisujani. | Some of my publications.

Julkaisujani. | Some of my publications.

Alkuperäisartikkelit tieteellisissä aikakausilehdissä (Journal articles, refereed)

Kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioitu (Chapters in research books, refereed)

 • Taavetti, Riikka (2016) “Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä.” Teoksessa Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä – Nuorten elinolot 2016 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 135-147. (pdf)
 • Taavetti, Riikka (2014) ”’Seksi oli rakkauden hinta’ Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.” [”Sex was the price of love” Sexuality in yesterday’s youth.] Teoksessa Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.): Nuoruuden sukupolvet. Omaelämäkerrallinen katse suomalaiseen nuoruuteen. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, 88–109.

Vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä (Unrefereed journal articles)

 • Salmi-Niklander, Kirsti & Laine, Sofia & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (2017) Vaikeat muistot – menneisyyden ja nykyhetken vuoropuhelua. [Difficult Memories – Dialogues between the Past and the Present.] Elore 24(1).
 • Taavetti, Riikka (2015) “Sukupolvittunut sateenkaaripolitiikka.” [Generational Rainbow Politics.] Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 33: 2, 62–65.
 • Taavetti, Riikka (2015) “Ensimmäinen lesbo kaapista ulos!” [First Lesbian Out of the Closet!] Arvio teoksesta / book review  Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Sukupuolentutkimus 28:3, 65–67.
 • Taavetti, Riikka (2014) “Kuka säilyttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen menneisyyden?” [Who Saves the Past of Sexual and Gender Minorities?] Puheenvuoro. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 27:1, 66–68.
 • Taavetti, Riikka (2013) “On tutkittava aiheita, joita poliitikot hylkivät. Hilary Pilkingtonin haastattelu.” [One Must Study the Subjects that Politicians Despise. Interview of Hilary Pilkington.]  Nuorisotutkimus 31:2, 66–72.

Kustannetut tieteelliset erillisteokset (Books)

 • Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. [”It’d Be Cool to Not Define Oneself…” Queer and Ordinary Rainbow Youth] Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)
 • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Heikkinen, Lotte (2015) Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tiivistelmä / Sammandrag / Summary. [Wellbeing of LGBTIQ Youth research project. Summary of results.] Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto  /Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 158. Seta-julkaisuja 26. Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta. (pdf)

Pro gradu -tutkielmat (Master’s Thesis)

Nuorisojärjestöjen Vetovoima-hanke (Vetovoima project on youth NGOs)

Muut julkaisut, mm. (Other publications)

 • Taavetti, Riikka (2016) Remedy for memory. A Small Ginkgo Tree in Tallinn Commemorating a Complex History. Blog post on the website of the LivingMemories research project.
 • Taavetti, Riikka (2016) Väitöskirjatutkija on aiheensa asiantuntija. Mielipidekirjoitus, Helsingin Sanomat 13.7.2016.
 • Aarnio, Kia & Taavetti, Riikka (2016) Miten nyhjäistään tyhjästä? Sateenkaarinuoret ja sateenkaariperheiden nuoret hallitusohjelmassa. [How to pull out of thin air? LGBTIQ youth and youth in LGBITQ families and the Finnish government programme.] Teoksessa Pekkarinen, Elina & Aapola-Kari Sinikka (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa. Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 180, verkkojulkaisuja 100. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 71-74. (pdf) Julkaistu myös Näkökulma-sarjan kirjoituksena Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla.
 • Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Heikkinen, Lotte (2015)  Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus edellyttää huomiota kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. [Equality of LGBITQ youth needs attention on all sectors of society.] Näkökulma-kirjoitus.
 • Põldsam, Rebeka & Taavetti, Riikka (2015) Rumors and other stories about lesbians and gays behind the Curtain and beyond. Teoksessa Samma, Jaanus: Not Suitable for Work. A Chairman’s Tale. Berliini: Sternberg Press, 89–107.
 • Taavetti, Riikka (2013): Punkkareita ja skinejä Venäjän takamailla. [Punk and skinheads in the backwoods of Russia] Iso Numero, talvi 2013, 36–39.
 • Taavetti, Riikka (2013) Boucht, Birgitta (1940-). Elämäkerta-artikkeli Kansallisbiografiassa. [Biographical article of author Birgitta Boucht] Julkaistu 19.6.2013.
 • Taavetti, Riikka (2011) Suomalainen vasemmistopuolue ja feminismi. [Finnish left party and feminism.] Peruste 1/2011. Helsinki: Vasemmistofoorumi, 175–199.

Comments are closed.