Kuka | About

Riikka Taavetti

Olen historioitsija, väitöskirjatutkija ja yhdenvertaisuusaktiivi. Olen kiinnostunut muistitiedosta, seksuaalisuudesta elämäntarinoissa, queer-historiasta ja arkistojen merkityksestä historiantutkimukselle.

Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa poliittisen historian tieteenalalla. Tarkempaa tietoa tutkimuksistani löytyy tutkimus– ja julkaisusivuilta. Olen pitänyt myös paljon enemmän ja vähemmän akateemisia esitelmiä.

Olen Finnish Oral History Networkin, suomalaisten muistitietotutkijoiden verkoston, johtoryhmän jäsen ja mukana järjestämässä kansainvälistä muistitietotutkimuksen konferenssia IOHA 2018. Olen myös Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen arkistosäätiön hallituksen ja Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen. Olen jäsenenä Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmässä.

****

I am Riikka Taavetti, historian, PhD candidate and equality activist. My research interest include queer oral history and cultural memory, sexuality in life stories, queer history and meaning of archives for history-writing.

I work currently as Doctoral Candidate in political history at the University of Helsinki. You can find out more about my research or see my list of publications. I have held a number of academic and other presentations.

I am a board member of Finnish Oral History Network, which is one of the organisers of the XXth International Oral History Conference, IOHA 2018, in Jyväskylä. Additionally, I am board member of Social Archives Foundation that maintains the People’s Archives. I am member of Ombudsman for Children‘s working group on LGBTI and children and a board member of Finnish Youth research Society.