Kuka | About

 

Photo: Joel Grandell

Olen muistitiedosta, queer-historiasta, seksuaalisuuden historiasta ja arkistoista kiinnostunut sukupuolen- ja historiantutkija. Työskentelen Turun yliopistossa sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina. Olen myös mukana Koneen säätiön rahoittamassa SEXDEM-tutkimushankkeessa. Aiemmin työskentelin Valta, väestö ja seksuaalisuus -tutkimushankkeessa. Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2018 ja väitöskirjani palkittiin Naistutkimuksen tuki -rahaston palkinnolla vuoden parhaana Helsingin yliopiston väitöskirjana, jonka alana on naistutkimus, feminismi tai naissukupuolen merkitys. Tarkempaa tietoa tutkimuksistani löytyy tutkimus– ja julkaisusivuilta. Olen pitänyt myös paljon enemmän ja vähemmän akateemisia esitelmiä.

Olen Finnish Oral History Networkin, suomalaisten muistitietotutkijoiden yhdistyksen, hallituksen jäsen, Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen arkistosäätiön hallituksen, Suomen Queer-tutkimuksen Seuran ja Sateenkaarihistorian Ystävien hallitusten sekä Historiallisen Aikakauskirjan toimituskunnan jäsen.

****

I am gender studies scholar and historian interested in oral history and cultural memory, queer history, history of sexuality, and archives. I work as a university lecturer in gender studies at the University of Turku. I am also a member in SEXDEM research project funded by the Kone Foundation. I defended my dissertation in 2018, and my work was awarded as the best dissertation in the field of women’s and feminist studies at the University of Helsinki. You can find out more about my research or see my list of publications. I have held a number of academic and other presentations.

I am a board member of the Finnish Oral History Network , Society for Queer Studies in Finland, Friends of Queer History and Social Archives Foundation that manages the People’s Archives. I am also editorial board member of Historiallinen Aikakauskirja, Finnish historical journal.