Tutkimus | Research

Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Teen väitöskirjaa poliittisen historian oppiaineeseen ja olen mukana Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa. Osallistun myös yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklanderin johtaman LivingMemories-tutkimushankkeen toimintaan. Hankkeen alkaessa syksyllä 2015 kerroimme siitä Helsingin yliopiston Tiedekulman haastattelussa.

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee kurittoman ja toiseutetun seksuaalisuuden tuottamista suomalaisten ja virolaisten muistoissa, jotka koskevat toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Käsittelen arkistojen, muistitietokokelmien, elämäkerrallisten kirjoitusten sekä historiaa koskevan julkisen keskustelun merkitystä seksuaalisuuden kertomisen paikkoina. Työni on artikkeliväitöskirja. Siihen kuuluvista sekä muista artikkeleistani löytyy tietoa julkaisut-sivulta.

Olen työskennellyt aiemmin tutkijana Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeessa, jossa tutkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämäntilanteita ja toimijuutta. Tämän hankkeen tuloksia on myös käytetty ahkerasti yhteiskuntavaikuttamiseen. Työni tuloksena syntyi vuonna 2015 julkaistu verkkokirja (pdf), Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä… Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. (Lue kirjan arvio nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentista.) Työni tässä hankkeessa palkittiin Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Vuoden pervotutkimusteko 2014 -palkinnolla. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke sai myös vuoden 2016 Prometheus-palkinnon.

Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin Vetovoima-hankkeessa tutkin nuorisojärjestöissä toimivien nuorten määrää ja nuorten toiminnan muotoja. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu erityisesti Vetovoima-blogissa.

Minulla on kaksi maisterintutkintoa, Jyväskylän yliopistosta arkistonhallinnan maisteriohjelmasta ja Helsingin yliopistosta poliittisen historian oppiaineesta. Poliittisen historian pro gradu -tutkielmani käsitteli suomalaista 1970-luvun sosialistista feminismiä ja siitä kirjoittamani artikkli palkittiin Naistutkimus-lehden vuoden 2012 parhaana artikkelina.

****

I work currently as Doctoral Candidate in political history at University of Helsinki. I do my research as a part of doctoral programme Gender, Culture and Society. I am also associated with  LivingMemories research project, lead by university lecturer Kirsti Salmi-Niklander.

My dissertation is an article-based study on the constructing queer and othered sexualities in Finnish and Estonian memories of the post-World War II era. I study  public discussion on history, archives, collections of reminiscence writings and life stories as well as the writings themselves as techniques and places of remembering and constructing sexuality.

Before, I have studied LGBTIQ youth well-being in a research project by Finnish Youth Research Society and Seta – LGBTIQ Rights in Finland. I studied youth agency and experiences of equality and discrimination. The main publication of the project is an ebook in Finnish, but the summary of the whole research project is available also in English (see pdf file). My work in this research project was awarded with Queer Studies Award 2014, Vuoden pervotutkimusteko 2014, for a distinguished queer studies contribution. I have also studied youth participation in youth NGOs in a research and development project Vetovoima by Finnish Youth Cooperation Allianssi.

For more information on my research, see my list of publications.

Comments are closed.