Tutkimus | Research

See my academic CV and list of publications (pdf) | Akateeminen CV ja julkaisuluettelo englanniksi (pdf): CV_and_Publications_Taavetti_Riikka_March_2022

Työskentelen poliittisen historian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Olen myös mukana Koneen säätiön rahoittamassa SEXDEM-tutkimushankkeessa, jota johtaa Katja Kahlina ja jossa työskentelee lisäksi Heta Rundgren. Työni hankkeessa käsittelee  homoseksuaalisuutta koskevia kysymyksiä ja demokratiaan liittyvien käsitteiden roolia virolaisessa ja ruotsalaisessa poliittisessa keskustelussa 1980-luvun lopulta eteenpäin. Muut tämänhetkiset tutkimukseni liittyvät Viro-kuvaan suomalaisessa populaaCV_and_Publications_Taavetti_Riikka_March_2022rikulttuurissa, Suomen ja Viron historian esittämiseen museoissa sekä suomalaiseen ja virolaiseen queer-historiaan. Toimitan myös kirjaa muistitietotutkimuksesta. Aiemmin työskentelin Koneen rahoittamassa hankkeessa Valta, väestö ja seksuaalisuus: syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa. Oma tutkimukseni käsitteli suomalaisen seksitutkimuksen ylirajaista historiaa ja erityisesti FINSEX-tutkimuksen asemaa.

Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi poliittisen historian tieteenalalta 5.10.2018 ja tein väitöskirjani Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli kurittoman ja queerin seksuaalisuuden tuottamista suomalaisten ja virolaisten muistoissa.  Väitöskirjaani kuuluvista sekä muista artikkeleistani löytyy tietoa julkaisut-sivulta. Olen aiemmin työskennellyt yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklanderin johtamassa LivingMemories-tutkimushankkeessa. Hankkeen alkaessa syksyllä 2015 kerroimme siitä kollegani Ulla Savolaisen kanssa Helsingin yliopiston Tiedekulman haastattelussa.

Olen työskennellyt aiemmin tutkijana Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeessa, jossa tutkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämäntilanteita ja toimijuutta. Työni tuloksena syntyi vuonna 2015 julkaistu verkkokirja (pdf). Työni hankkeessa palkittiin Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Vuoden pervotutkimusteko 2014 -palkinnolla. Tutkimushanke sai myös vuoden 2016 Prometheus-palkinnon. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin Vetovoima-hankkeessa tutkin nuorisojärjestöissä toimivien nuorten määrää ja nuorten toiminnan muotoja. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu erityisesti Vetovoima-blogissa ja olen kerännyt niitä julkaisusivulleni.

Minulla on kaksi maisterintutkintoa, Jyväskylän yliopistosta arkistonhallinnan maisteriohjelmasta ja Helsingin yliopistosta poliittisen historian tieteenalalta. Arkistonhallinnan lopputyössäni tutkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkistoja. Poliittisen historian pro gradu -tutkielmani käsitteli suomalaista 1970-luvun sosialistista feminismiä ja siitä kirjoittamani artikkeli palkittiin Naistutkimus-lehden vuoden 2012 parhaana artikkelina.

****

At Archive Transformed 2019 residency. Photo: Mariana Vieira.

I work currently as a university lecturer in political history at the University of Helsinki. I am also a member of SEXDEM research project, funded by the Kone Foundation. The research project includes PhD Katja Kahlina as a PI and Heta Rundgren as a researcher. My work in this project addresses the role of concepts related to democracy in Estonian and Swedish political debates on homosexuality from the late 1980s onward. I am also affiliated with another Kone-funded research project, Power, Population, and Sexuality. My other current work addresses the image of Estonia in Finnish popular culture, the representation if Estonian and Finnish history in museums as well as Estonian and Finnish queer history. I am also co-editing a book on oral history and cultural memory studies in Finnish.

I defended my dissertation in 2018, and did my research in the doctoral programme Gender, Culture and Society. My dissertation was an article-based study on the constructing queer and undisciplined sexualities in Finnish and Estonian personal and cultural memories

Previously I have worked in LivingMemories research project, led by university lecturer Kirsti Salmi-Niklander. I have also studied LGBTIQ youth well-being in a research project by Finnish Youth Research Society and Seta – LGBTIQ Rights in Finland. I focused on youth agency and experiences of equality and discrimination. The main publication of the project is an ebook in Finnish, but the summary of the whole research project is available also in English (see pdf file). My work in this research project was awarded with Queer Studies Award 2014, Vuoden pervotutkimusteko 2014, for a distinguished queer studies contribution by Suomen Queer-tutkimuksen seura, Finnish queer-studies society. I have also studied youth participation in youth NGOs in a research and development project Vetovoima by Finnish Youth Council Allianssi.

For more information on my work, see my list of publications.