Tutkimus | Research

At Archive Transformed 2019 residency. Photo: Mariana Vieira.

See my academic CV and list of publications (pdf) | Akateeminen CV ja julkaisuluettelo englanniksi (pdf): Riikka_Taavetti_CV_and_Publications

Työskentelen post-doc-tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Valta, väestö ja seksuaalisuus: syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa. Hanketta johtaa yliopistonlehtori Hanna Kuusi ja siinä työskentelevät lisäkseni tutkijat Sophy Bergenheim, Matleena Frisk ja Miina Keski-Petäjä sekä sarjakuvataiteilijat Johanna Rojola ja Aino Sutinen. Oma tutkimukseni käsittelee suomalaisen seksitutkimuksen ylirajaista historiaa. Lue koko hankkeen kuvaus Koneen säätiön sivuilta. Olen mukana myös Koneen säätiön rahoittamassa SEXDEM-tutkimushankkeessa, jota johtaa Katja Kahlina ja jossa työskentelee lisäkseni Heta Rundgren.

Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi poliittisen historian oppiaineesta 5.10.2018 ja olen tehnyt väitöskirjani osana Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa. Olen aiemmin työskennellyt yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklanderin johtamassa LivingMemories-tutkimushankkeessa. Hankkeen alkaessa syksyllä 2015 kerroimme siitä kollegani Ulla Savolaisen kanssa Helsingin yliopiston Tiedekulman haastattelussa.

Väitöskirjatutkimukseni käsitteli kurittoman ja queerin seksuaalisuuden tuottamista suomalaisten ja virolaisten muistoissa. Käsittelen arkistojen, muistitietokokelmien, elämäkerrallisten kirjoitusten sekä historiaa koskevan julkisen keskustelun merkitystä seksuaalisuuden kertomisen paikkoina. Työni on artikkeliväitöskirja. Siihen kuuluvista sekä muista artikkeleistani löytyy tietoa julkaisut-sivulta.

Olen työskennellyt aiemmin tutkijana Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeessa, jossa tutkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämäntilanteita ja toimijuutta. Työni tuloksena syntyi vuonna 2015 julkaistu verkkokirja (pdf), Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä… Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. (Lue kirjan arvio nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentista.) Työni tässä hankkeessa palkittiin Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Vuoden pervotutkimusteko 2014 -palkinnolla. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke sai myös vuoden 2016 Prometheus-palkinnon.

Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin Vetovoima-hankkeessa tutkin nuorisojärjestöissä toimivien nuorten määrää ja nuorten toiminnan muotoja. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu erityisesti Vetovoima-blogissa ja olen kerännyt niitä julkaisusivulleni.

Minulla on kaksi maisterintutkintoa, Jyväskylän yliopistosta arkistonhallinnan maisteriohjelmasta ja Helsingin yliopistosta poliittisen historian oppiaineesta. Poliittisen historian pro gradu -tutkielmani käsitteli suomalaista 1970-luvun sosialistista feminismiä ja siitä kirjoittamani artikkeli palkittiin Naistutkimus-lehden vuoden 2012 parhaana artikkelina.

****

I work currently as a post-doctoral researcher in research project titled “Politics of reproduction, sexual health professionals and individual experiences in post-war Finland”, funded by the Kone Foundation. The PI of the project is Senior Lecturer Hanna Kuusi, other researchers include Sophy Bergenheim, Matleena Frisk and Miina Keski-Petäjä and we are accompanied by comics artists Johanna Rojola and Aino Sutinen. My research addresses the transnational history of Finnish sex research. I am also associated with SEXDEM research project, also funded by Kone Foundation. The research project includes PhD Katja Kahlina as a PI and Heta Rundgren as other researcher.

I work currently as Doctoral Candidate in political history at University of Helsinki. I defended my dissertation on 5 October 2018, and did my research in the doctoral programme Gender, Culture and Society. I have worked in  LivingMemories research project, led by university lecturer Kirsti Salmi-Niklander.

My dissertation is an article-based study on the constructing queer and undisciplined sexualities in Finnish and Estonian memories. (See the summary and the introducing and summarising section.) I studied public discussion on history, archives, collections of reminiscence writings and life stories as well as the writings themselves as techniques and venues of remembering and constructing sexuality.

Earlier, I have studied LGBTIQ youth well-being in a research project by Finnish Youth Research Society and Seta – LGBTIQ Rights in Finland. I studied youth agency and experiences of equality and discrimination. The main publication of the project is an ebook in Finnish, but the summary of the whole research project is available also in English (see pdf file). My work in this research project was awarded with Queer Studies Award 2014, Vuoden pervotutkimusteko 2014, for a distinguished queer studies contribution by Suomen Queer-tutkimuksen seura, Finnish queer-studies society. I have also studied youth participation in youth NGOs in a research and development project Vetovoima by Finnish Youth Cooperation Allianssi.

For more information on my research, see my list of publications.