Vaikuttaminen | Action!

I have used my research in public activism by speaking and writing especially about LGBTIQ youth issues. These contributions are mainly in Finnish. I am member of Ombudsman for Children’s working group on LGBTI and children.

I am a board member of Finnish Oral History Network, which is one of the organisers of the XXth International Oral History Conference, IOHA 2018, in Jyväskylä. Additionally, I am board member of Social Archives Foundation that maintains the People’s Archives.

****

Olen Finnish Oral History Networkin, suomalaisten muistitietotutkijoiden verkoston, johtoryhmän jäsen ja mukana järjestämässä kansainvälistä muistitietotutkimuksen konferenssia IOHA 2018. Olen myös Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen arkistosäätiön hallituksen jäsen. Olen myös Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen.

Tämänhetkisen tutkimushankkeemme alkaessa esittelimme kollegani Ulla Savolaisen kanssa hanketta ja muistitietotutkimusta Helsingin yliopiston Tiedekulman haastattelussa. Pohdimme, miten muistojen moninaisuus voisi mahtua nykyistä paremmin erilaisiin yhteiskuntiin.

Etenkin Hyvinvoiva sateenkaarinuori -projektiin on liittynyt paljon yhteiskuntavaikuttamista. Hankkeen myötä minut valittiin Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmään. Olen puhunut hankkeen tuloksista eri areenoilla, esimerkiksi Oppimisen Fiesta -tapahtumassa, jossa pitämäni esitelmä videoitiin.

Kirjoitin yhdessä tutkija Kia Aarnion kanssa Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjassa sateenkaarinuorten ja sateenkaariperheiden nuorten näkymättömyydestä Sipilän hallituksen ohjelmassa.  Kirjoitimme yhdessä tutkija, psykologian tohtori Katarina Alangon ja Seta ry:n nuorisotyön suunnittelija Lotte Heikkisen kanssa sateenkaarinuorten tarpeista myös Nuorisotutkimusseuran Näkökulma-kirjoituksessa. Avustin myös kaupunginvaltuutettu Anna Vuorjokea (vas.) valtuustoaloitteen laatimisessa sateenkaarinuoriin liittyvän osaamisen parantamisesta (Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta).

Minua on myös haastateltu sateenkaarinuoriin liittyvistä kysymyksistä – kommentoin esimerkiksi vessojen sukupuolittamista Helsingin Sanomien Nyt-liitteen haastattelussa. Helsinki Pride 2016 -viikolla Helsingin Sanomissa julkaistiin artikkeli sateenkaarinuorten tilanteesta, johon kerroin tutkimuksemme tuloksista. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeeella on myös Facebook-sivu.

Comments are closed.